Steun ons!

Kaas is een kaasspeciaalzaak in winkelcentrum de Clinckhoeff in IJsselstein. Deze kaaswinkel wordt door ons gestart: Alie, Antoinette, Januschka, Marco en Sander. Wij geven werkwillenden de kans  om een (basis)inkomen te verdienen door middel van een eigen coöperatieve onderneming.

Praktische info over hoe je onze crowdfund-actie kunt steunen vindt je onderaan de pagina.


Hoe hebben we KAAS vorm gegeven?

We zijn een coöperatie gestart in de vorm van een werknemerscoöperatie. Hiervan zijn er in Nederland minder dan 100 actief, dus dat is best bijzonder. Waarom wij dit gedaan hebben? We willen dat er mensen in de winkel werken die de kans krijgen om een basisinkomen te verwerven, die de kans krijgen zich te ontwikkelen en mee te groeien, die meedenken over hun eigen werk en als ondernemer (werkgever) en als werknemer.

Werknemers die wat langer in dienst zijn kunnen toetreden tot de coöperatie en daarmee zowel zeggenschap verwerven als meedelen in de winst. Iedereen is gelijk en wordt beloond naar rato van zijn uren die hij/zij erin stopt conform de CAO die voor de kaasspecialiteiten winkels geldt. De taken worden verdeeld en kunnen over de jaren heen rouleren.


Bedrijfsplan

We hebben een bedrijfsplan gemaakt op basis van achtergrondinformatie over de (kaas)branche en de detailhandel in IJsselstein. Ook hebben we de ervaringscijfers van onze leverancier meegenomen. Op basis daarvan denken wij dat KAAS een goede kans van slagen heeft. Om de kosten laag te houden gebruiken we tweedehandsmaterialen voor de  inrichting van de winkel. Ook zijn onze salarissen minimaal (het laagst mogelijke niveau in de cao). We hebben een huurcontract met een gunstige huurprijs en een looptijd van een jaar met optie tot verlenging. Een deel van de gehuurde ruimte verhuren we aan een andere ondernemer om de kosten verder te drukken.

Uiteraard gaan we ervan uit dat onze onderneming succesvol zal zijn, maar hiermee beperken we de financiële risico’s.

Een paar relevante punten uit onze afweging:

 • Winkelcentrum de Clinckhoeff is een goed bezocht winkelcentrum dat primair IJsselveld (IJsselstein Noordoost) bedient maar deels ook Zenderpark en Centrum (Oranjekwartier, Europakwartier en Hazenveld). Vlakbij de Clinckhoeff zijn recent nieuwe woningen opgeleverd.
 • In de Clinckhoeff is op dit moment geen kaaswinkel (tot voor kort was er een andere kaaswinkel die vanwege gezondheidsproblemen van de eigenaar helaas moest sluiten).
 • De Clinckhoeff heeft ruime en gratis parkeergelegenheid.
 • Nederlandse huishoudens geven gemiddeld € 229 per jaar uit aan kaas (cijfer 2015, Bron: Raming Panteia op basis van Budgetonderzoek)
 • De omzet van kaaswinkels is de afgelopen jaren (licht) gestegen en het aantal winkels is stabiel.

(Bron: http://detailhandel.info/index.cfm/branches/foodspeciaalzaken/kaas-en-delicatessenwinkels/Kengetallen)


Financiering

Ook al houden we de kosten zo laag mogelijk, we hebben geld nodig om op te starten en daarom doen we een beroep op bekenden en geïnteresseerden. Wij investeren uiteraard zelf geld en veel tijd.

We hebben ongeveer € 15.000 nodig als extra startkapitaal. Dit willen we door middel van crowdfunding bij elkaar brengen. De opbrengst van de crowdfunding is vooral bedoeld voor de inrichting en de eerste hoeveelheden product. Daarnaast hebben we werkkapitaal nodig voor de lonen en de (vooruit te betalen) huur in de eerste maanden omdat we niet meteen de beoogde omzet zullen draaien.

Hoe kunnen jullie ons steunen?

1. Koop een of meer certificaten (€ 250 per stuk)

 • Rente: 3% per jaar
 • Grootte: € 250 per stuk
 • Looptijd: max. 3 jaar met als startdatum 1 maart 2017
 • Aflossing: de aflossing kan tijdens de looptijd plaatsvinden of aan het einde van de looptijd.
 • Uitbetaling rente: jaarlijks (per 1 maart 2018, 2019 en 2020)
 • Formele zekerheid/onderpand: geen. Uiteraard kunnen jullie er op rekenen dat we ons volledig zullen inzetten om er een succes van te maken.

2. Koop een of meer kaastegoedkaarten ter waarde van € 250

 • Met de tegoedkaart kun je het gehele assortiment van Kaas met maar liefst 10% korting kopen
 • Het tegoed wordt bijgehouden middels een kaart in de winkel. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen.
 • Startdatum maart 2017 (of zodra de winkel open is)

Wij hopen dat jij ons wilt steunen om KAAS succesvol te lanceren!

Als je ons wilt steunen stuur dan een mail aan kaasijsselstein [at] gmail.com met daarin de volgende informatie:

 • Naam en adres
 • Aantal certificaten en/of kaas tegoedkaarten

We sturen je dan een officieel betalingsverzoek en zorgen we dat je na betaling de certificaten en/of bevestiging van de kaastegoedkaart(en) krijgt opgestuurd (of je kunt ze ophalen in de winkel natuurlijk!).

Met vriendelijke groet,

Het team achter Kaas IJsselstein,

Alie, Sander, Marco, Antoinette en Januschka

Advertenties